Batterisvetsning

Specialbyggda celler för lasersvetsning av batterier är en ny och spännande produkt i vårt utbud.

RMA är experter på området och har under de senaste åren specialiserat sig på just batterisvetsning. Svetsning av just batterier ställer en rad specifika krav på utrustningen och säkerheten, både när det gäller hållfasthet i svetsfogarna och även konstant verifierbar kvalitet. Med avancerade system för att säkerställa önskad penetration i varje enskild svets minimeras risken för prestandaproblem i battericellerna, samt att risken för brand minimeras.

Idag finns det 4 standardmaskiner för batterisvetsning, BW Spot, BW Fast, BW Flex och BW max.

Givetvis finns även möjligheten till skräddarsydda system, och att integrera systemen i produktionslinjer.