MicroStep

MicroStep grundades 1990 i Bratislava i Slovakien, och tillverkar CNC-styrda skärmaskiner utrustade med plasma, fiberlaser, gasbrännare och vattenskärteknik. MicroSteps förmåga att kombinera olika teknologier att kombinera med skärning har gjort dem till Europas största tillverkare av skärmaskiner på kort tid. Några exempel är att kombinera plasma med borrning, gängning och fräsning. Även inkjet, gravyr och lasermärkning är exempel på olika kombinationer av teknologier som man implementerar i maskinerna.

Tack vare att MicroStep även tillverkar sina styrsystem och skriver all mjukvara har man blivit världsbäst på t ex fasskärning. Ingen annan tillverkare kan matcha MicroSteps utbud. MicroSteps erbjudande stannar inte vid skärmaskinen, utan man erbjuder också möjligheten att integrera skärmaskinen i produktionsstyrning, produktionslinjer mm.

MicroStep finns representerat i 58 länder med dotterbolag i flera av dem.

Laserskärmaskiner

MicroStep levererar ett brett sortiment av laserskärmaskiner.

Vattenskärmaskiner

MicroStep har två olika serier av vattenskärmaskiner i sitt sortiment.

Plasma- och gasskärmaskiner

MicroSteps erbjuder ett brett utbud av CNC-styrda plasmaskärare och gasskärare.

Profil- och
rörskärmaskiner

MicroStep har ett brett sortiment av lösningar för profil- och rörskärmaskiner.

Lösningar

MicroSteps unika sortiment av lösningar som hjälper till med produktionen är mycket omfattande. Här listar vi några av dem.

ACTG – Automatisk kalibrering av fashuvud

Automatic Calibration of Torch Geometry. MicroSteps patenterade lösning för att kalibrera 3D-fasskärning. Inget med manuellt skruvande. Maskinen mäter upp hur brännarens TCP (Tool Center Point) sitter fysiskt och anpassar maskinrörelsen efter detta.

ABP – fasskärning på rakt skurna ämnen

Additional Bevel Process – tänk dig en tjock plåt som inte kan fasskäras direkt i maskinen. Kanske inte kapaciteten i plasma räcker till för att komma genom materialet vid så tjockt gods, eller att man helt enkelt från nesta detaljerna för långt ifrån varandra för att få plats med fasskärningen. Då är ABP en perfekt lösning. Maskinen utrustas med en scanner som läser av detaljen och sedan fasskär. Nu finns också möjligheten att fasskära undre fas från sidan, så detaljen behöver inte vändas.

MPM – MicroStep Production Manager

MPM kan integrera alla företagets maskiner med affärssystemet och på så sätt skapa ett automatiskt flöde av kundordrar med automatisk nestning och skapande av tillverkningsordrar. Operatören bekräftar när detaljen är klar och faktureringsunderlag skapas.

ABC – Automatic Bevel Correction

Många plasmatilvverkare har gjort korrektionstabeller för sina system för att erehålla korrekt vinkel på den skurna biten. Att brännaren lutas 45° betyder inte att snittet blir 45°. Här har man lagt ner ett gediget arbete för att skapa korrektionstabeller och ett intelligent system bakom så att man enkelt kan programmera fasskärning och sedan sköter maskinen beräkningen av hur brännaren ska vinklas för att snittet ska bli korrekt.

ABC – Automatic Bevel Correction

Materialflöde är viktigt när produktiviteten ska hållas på topp. De flesta automatiska plåthanteringssystem bygger på ett växelbord där två bord växlar position. MSLoop låter istället ett bord vara tillgängligt framför maskinen för laddning av ny plåt. Inne i maskinen skärs en plåt på ett andra bord, och bakom maskinen står ett tredje bord för plundring av skurna detaljer. När plundringen är klar skickas bordet tillbaka till laddningsposition under maskinen.

En stor, rektangulär industrimaskin med blå och grå komponenter och gula inre delar, monterad mellan två sektioner av ett transportbandssystem.
Exempel på MSLoop med laserskärmaskin

För att läsa mer om MicroSteps olika lösningar för industrin, ladda ner katalogen MicroStep Solutions.

Varukorg
Rulla till toppen