Villkor

Fagon AB riktar sig i första hand till företagskunder. Därför är alla priser i vår webbshop angivna exklusive moms.

Vi tillämpar där inget annat anges villkor enligt NL 17 vid all försäljning till företagskunder.

Även privatpersoner är välkomna att handla hos oss! Vid försäljning till privatpersoner gäller konsumentköplagen och vi tillämpar så klart 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen.

Detta gäller för privatpersoner som vill returnera en vara

Kontakta oss på 0413-19190 eller skicka ett mail till info@fagon.se och berätta vad du vill returnera, och gärna varför. Vi skickar då ut en returfraktsedel.
Så snart vi har mottagit din retur återbetalar vi köpesumman för varan, minus kostnaden för returfrakten. Skulle varan returneras i annat än nyskick gör vi ett avdrag för att återställa varan.

Garanti

Vi tillämpar följsamhet med respektive tillverkares produktgarantier. Vissa tillverkare kräver att produkten registreras inom en viss tid efter köpet. Detta gäller framförallt Jasic. Klicka på rubriken ”Registrera Jasic” i menyfältet längst upp på sidan för att komma till produktregistreringen. Kontrollera därför medföljande dokumentation för att förstå vad som gäller just din produkt. Garantianspråk är alltid föremål för bedömning av respektive leverantör och FAGON AB kan endast godkänna garantianspråk som också godkänns av underleverantör/tillverkare.

Dokumentation/Bruksanvisningar

Många av produkterna vi säljer riktar sig till företagskunder där andra regler för dokumentation gäller. Eftersom vi i första hand inte riktar oss till konsument kan vi inte alltid garantera att bruksanvisning finns på svenska. I många fall finns en översatt bruksanvisning att ladda ner från tillverkaren. Vid frågor, kontakta oss. Vi kan i vissa fall stå till tjänst med en svensk översättning i samband med köp.

Valuta

Priser angivna i SEK är alltid föremål för valutaklausul. Då vi generellt köper in varor i EUR eller USD och ledtiderna kan vara långa är SEK-priser alltid föremål för valutakursjustering om kursen vid fakturering avviker mer än +/- 2,25% jämfört med kursen vid offert/order.

Service och reparationer

Vi tillämpar i huvudsak NR 06 vid service och underhåll med vissa undantag, t ex gällande garantier på reservdelar mm där respektive underleverantörs villkor gäller. Villkoren i NR 06 skickas på begäran.

Fagon AB ansvarar ej för skada på eller förlust av kunds egendom som omhändertagits för reparation på annan ort.

Minimidebitering är 30 minuter enligt gällande prislista.

Vid felsökning där kund väljer att ej låta reparera utrustning debiteras en felsökningsavgift enligt gällande prislista.

Om kund ej avhämtar utrustning efter reparation inom 2 veckor från att kund meddelats att utrustningen är klar att hämtas, debiteras SEK 150,00 per påbörjad vecka för lagring. Har utrustningen ej avhämtats inom 6 månader efter att kund meddelats om att den är klar, övergår utrustningen i Fagon AB’s ägo.

Vi tillämpar följsamhet med respektive leverantörs garantibestämmelser. Garanti på reservdelar som använts vid reparation föreligger endast i den utsträckning respektive tillverkare godkänner eventuella anspråk.

Alla kostnadsförslag är preliminära. Ytterligare fel kan visa sig när ett tidigare uppdagat fel konstaterats och åtgärdats. Om reparationsarbetet avbryts debiteras alltid utfört arbete och för arbetet anskaffade reservdelar.

Leverans / Leveranshinder

Leverans är när gods görs tillgängligt för avhämtning i butik eller tidpunkt för skeppning. Fakturering sker normalt vid leverans, även när varor skickas direkt till kund från underleverantör.
Om vårt fraktbolag inte kan leverera till angiven adress t ex på grund av att ingen är på plats när de kommer, felaktig adress e dyl, debiteras de tillkommande kostnaderna för leveranshinder.
Kostnad för leveranshinder debiteras oavsett orsak.

Betalning

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta. Aktuell räntesats framgår av fakturan. Eventuella kostnader för inkasso, påminnelser, indrivning, avgifter till kronofogdemyndigheten samt ansökningsavgift/juridiska kostnader i samband med stämning till följd av utebliven betalning debiteras kund.

Varukorg
Rulla till toppen